Nowy JPK_V7 od kwietnia 2020

lut 5, 2020

Od początku kwietnia bieżącego roku, duże przedsiębiorstwa będą zobligowane do rozliczenia podatku VAT, poprzez nową strukturę JPK_V7(M) lub JPK_V7(K). Mniejsze firmy będą musiały przejść na nową strukturę rozliczania od lipca 2020 r.

Aktualna forma JPK_VAT przekazuje informacje o zakupach i sprzedaży, która wynika z ewidencji VAT danego przedsiębiorcy. Deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K składane są osobno, Natomiast nowa struktura JPK_V7 – roboczo nazwana VDEK umożliwia podatnikom jednoczesne złożenie deklaracji VAT-7 oraz udostępnienie ewidencji VAT. JPK_V7(M) będzie służyć rozliczaniu podatku VAT za okresy miesięczne, (K) za okresy kwartalne.

https://aidemart.pl/kontakt/

Rozliczanie VATu

Podatnicy rozliczając podatek VAT kwartalnie – za pierwszy i drugi miesiąc kwartału będą musieli składać część ewidencyjną, dopiero po upływie trzeciego – część deklarowaną rozliczającą podatek VAT za dany kwartał oraz część ewidencyjna za trzeci kwartał.

Nowe oznaczenia JKP_V7

Po złączeniu obu części – deklaracyjnej VAT-7 wraz z ewidencyjną, będą także nakładać na nią dodatkowe obowiązki. Jest to związane z koniecznością dodatkowego oznaczania dostaw wybranych towarów i usług, jak również usług realizowanych w ramach tzw. procedur szczególnych oraz dostaw towarów.

Oznaczenia zostały narzucone 15 października 2019, przez Rozporządzenie MF Inwestycji i Rozwoju. Są one wyszczególnione w paragrafie 3, w ust. 3 i 4, i tak:

 • ust. 3 zawiera listę oznaczeń od „01” do „13” dla wybranych towarów i usług, np. kodem: 
  • „01” oznaczać będziemy dostawę napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,  
  • „06” – dostawę urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy. 
 • ust. 4 prezentuje listę oznaczeń dla tzw. szczególnych procedur, np. kodem: 
  • „SW” oznaczać będziemy dodatkowo dostawę w ramach sprzedaży wysyłkowej,
  • „I_42” – wewnątrzwspólnotową dostawę towarów następującą po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42
  • „MPP” – transakcję objętą obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

W systemach Comarch ERP Optima również mają zostać udostępnione nowe struktury JPK_V7(M) i JPK_V7(K).

Przeczytaj również…