Nowa Optima: 2021.1 – spis najważniejszych zmian

gru 18, 2020

Przedstawiamy spis istotnych zmian, jakie dotyczą najnowszej aktualizacji 2021.1. Weszła ona w życie z dniem 17.12.2020. Link do wszystkich zmian przesyłamy na końcu maila.

Kadry i płace

Deklaracje podatkowe:

  • Umożliwiono naliczenie deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2020: PIT-4R(10), PIT-8AR(9), PIT-11(26).
  • Zaktualizowano wzór dokumentu elektronicznego do wysyłki następujących deklaracji do systemu e‑Deklaracje: PIT-4R(10), PIT-8AR(9), PIT-11(26).
  • Dodano nowe wzory wydruków dla deklaracji podatkowych: PIT-4R(10), PIT-8AR(9), PIT-11(26).
  • Umożliwiono przekazanie nowych wzorów deklaracji  PIT-4R (10), PIT-8AR(9), PIT-11(26)do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

Oddelegowanie do pracy za granicą. Dodano możliwość rozliczania pracowników oddelegowanych na PIT-11 metodą proporcjonalnego odliczenia. Na formularzu danych kadrowych pracownika na zakładce [3.Etat] w sekcji 'Oddelegowanie do pracy za granicą’ dodano parametr Metoda proporcjonalnego odliczenia umożliwiający ustawienie takiej metody rozliczenia, gdy pracownik płaci podatek za granicą (parametr Zaliczka podatku odprowadzana w Polsce odznaczony). Parametr można także ustawić seryjnie dla zaznaczonych pracowników za pomocą funkcji Seryjnej zmiany wartości pola.

Księgowość

Ewidencja ryczałtowa. Stawka 15%. Na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2123) dodano możliwość wyboru w programie nowej stawki 15%, obowiązującej od 1 stycznia 2021 r.

Poprawiono wyświetlanie dokumentów w Rejestrze VAT na zakładce [Do VAT/JPK_V7]. Przywrócono szybkość wyświetlania dokumentów w Rejestrze VAT na zakładce [Do VAT/JPK_V7] przy otwieraniu okna oraz przy zmianie parametrów filtra.

Handel

Brexit – handel z Wielką Brytanią od stycznia 2021 r. Z końcem bieżącego roku planowane jest zakończenie okresu przejściowego dotyczącego opuszczenia przez Wielką Brytanię jednolitego rynku UE i unii celnej. W związku z tym faktem w programie zostały wprowadzone następujące zmiany:

Intrastat podczas zapisu deklaracji Intrastat za dany miesiąc z 2021 r., na której znajdują się pozycje z kodem kraju GB wyświetlany jest komunikat: Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady handlu z Wielką Brytanią. Na deklaracji znajduje się kod kraju GB. Usuń tą pozycję albo przelicz deklarację.

Uwaga: 1 stycznia 2021 należy zmienić status na Poza unijny dla tych kontrahentów, którzy na swoich kartach mają ustawiony prefiks GB. Można to wykonać w operacji seryjnej Zmień status dostępnej na liście kontrahentów.

LINK DO WSZYSTKICH NOWOSĆI I ZMIAN W WERSJI OPTIMA 2021.1 <<<

Kolejna aktualizacja Comarch ERP Optima jest zaplanowana na 28.01.2021. Będzie dotyczyć m.in. deklaracji PIT-28, PIT-36 oraz PIT-36L. O wprowadzeniu nowej wersji będziemy jeszcze informować na łamach naszej strony, newslettera dla Klientów oraz w mediach społecznościowych.

Przeczytaj również…