Jaką sprzedaż trzeba oznaczać kodem towarowym GTU?

wrz 25, 2020

Czyli co zmienia nowa struktura JPK_V7. Od 1 października 2020, wejdzie w życie kolejny ważny element, który z założenia ma uszczelnić system VAT w Polsce. Przedsiębiorcy którzy rozliczają VAT, będą musieli liczyć się z obowiązkowym oznaczaniem grupy towarowych i usług na fakturach.

Czym jest JPK_V7?

To plik elektroniczny, który składa się z dwóch części: ewidencyjnej (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres) oraz deklaracyjnej (VAT-7 i VAT-7K).

Struktura pliku dodatkowo zawiera szczegółowe oznaczenia określonych transakcji w dwóch wariantach:

  • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie
  • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie

Po co wprowadza się nowy plik rozliczenia VAT?

Wprowadzenie nowej struktury JPK ma stanowić uproszczenie dla przedsiębiorców. Nie będą oni musieli składać dwóch odrębnych deklaracji tj. JPK_VAT i deklaracji VAT.

Nowy plik będzie zawierał dane m.in. kody grup towarowych lub dodatkowe oznaczenia procedur dla wybranych rodzajów dokumentów znajdujących się w pliku. Jakie kody grup towarowych w JPK będą obowiązywały oraz co to oznacza dla przedsiębiorców?

Nowe kody GTU (do którego link przesyłamy >> tutaj), zostały podzielone według 13 grup ryzyka podatkowego oraz co kluczowe – możliwości wystąpienia nadużyć w rozliczeniach podatkowych – jak przekazało Ministerstwo Finansów . Oznacza to, że nowy podział nie będzie dotyczyć wszystkich przedsiębiorców, lecz wyłącznie tych z branż znajdujących się w grupie ryzyka.

Czy biuro rachunkowe musi pomagać klientom w dodawaniu kodów GTU?

Pytanie o rolę biura rachunkowego w obsłudze kodów GTU jest zasadne. Ze względu na brak dogłębnej wiedzy dotyczącej specyfiki sprzedawanych towarów i usług przez obsługiwanych przedsiębiorców, prawidłowe wytypowanie kodu GTU przez biuro rachunkowe może być bardzo utrudnione, a czasami wręcz niemożliwe. Mimo to, biura rachunkowe będą zapewne w niektórych sytuacjach zmuszone, do obsługiwania faktur sprzedażowych klientów również w tym zakresie.

Pomimo, że przepisy prawa wprost nie nakładają takiego obowiązku na przedsiębiorców. Przedsiębiorca zobowiązany jest jedynie do oznaczenia faktury sprzedaży bezpośrednio w pliku JPK_V7. Czy zatem przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży towarów i usług z grupy ryzyka, powinni bezwzględnie oznaczać faktury nowymi kodami GTU samodzielnie?

Z pewnością taka czynność nie będzie stanowiła problemu dla urzędu skarbowego, w trakcie ewentualnej kontroli. Z drugiej strony może stanowić spore ułatwienie pracy biur rachunkowych i księgowości. Dlatego też dla własnego bezpieczeństwa, w celu wyeliminowania ewentualnej pomyłki, warto samodzielnie opisywać faktury sprzedażowe nowymi kodami GTU lub przekazać wszelkie niezbędne informacje dla swojego biura rachunkowego. W związku z tym wzajemna komunikacja na linii biuro rachunkowe – klient, będzie jeszcze istotniejsza niż przedtem.

Czy przedsiębiorca musi stosować kody GTU?

Czy firma powinna dodawać kody GTU? Na to pytanie może udzielić sobie może wyłącznie przedsiębiorca. Odpowiedź brzmi – to zależy, czy sprzedawany towar, bądź usługa znajduje się w wykazie towarów oraz usług wrażliwych. Zgodnie bowiem z przepisami prawa, to na nim spoczywa odpowiedzialność dokonania oceny.

Warto przy tym zaznaczyć, że obowiązkiem dodatkowego oznaczenia kodem GTU objęte są wszystkie faktury wykazujące towary/usługi z grupy ryzyka. Nie ma przy tym znaczenia, czy wśród wszystkich wykazanych na fakturze towarów tylko jedna z pozycji obejmuje towar/usługę z grupy ryzyka, czy więcej. Każda taka faktura, choćby zawierała wyłącznie jeden towar z grupy ryzyka, musi zostać dodatkowo oznaczona nowym kodem GTU.

Nowe procedury transakcji na fakturach

Drugą ze zmian, która została wprowadzona do nowego pliku JPK_VAT są oznaczenia procedur transakcji, które również prezentowane są za pomocą symboli zawartych w poniższym linku.

Kody towarowe GTU, procedury i typy dokumentów przekazujemy Państwu

>> TUTAJ, w punkcie 3. 1.

Co grozi za błędy w grupach towarowych JPK?

Przedsiębiorcy muszą wykazać się dużą skrupulatnością przy przygotowywaniu plików JPK_V7, każdy błąd w nowej strukturze pliku może kosztować 500 zł. Można się spodziewać, że błędne przyporządkowanie towaru lub usługi do właściwej kategorii bądź nieprzypisanie go wcale również może skutkować nałożeniem sankcji. Konieczne zatem będzie odpowiednio wczesne zaopatrzenie się w odpowiedni system księgowym zgodny z aktualnymi przepisami jak np. Comarch ERP Optima, którego wdrażamy.

Przeczytaj również…