Pracownicze Plany Kapitałowe – od kiedy obowiązują i kogo?

lut 20, 2020

Pierwsze firmy do Pracowniczych Planów Kapitałowych przystąpiły już w lipcu ubiegłego roku. Były to firmy które zatrudniają powyżej 250 pracowników. W styczniu do powszechnego programu oszczędzania dołączyły kolejne. W związku z tym rozpoczął się kolejny etap wdrażania PPK, tym razem były to firmy, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników. Od 1 lipca 2020 PPK obejmie firmy małe – zatrudniające od 20 do 49 pracowników. Termin ostatniego etapu to 1 stycznia 2021, wtedy do Pracowniczych Planów Kapitałowych będą musiały przystąpić pozostali pracodawcy i jednostki sektora finansów publicznych.

Do końca lutego 2020 dostępna jest promocja 20% na cały rok użytkowania modułu.

Jeśli chcieliby Państwo zamówić wycenę Comarch PPK – zapraszamy do kontaktu! 

Czym jest PPK i czy jest obowiązkowy?

PPK to program stworzony z myślą o pracownikach, którzy chcieliby zaoszczędzić środki na późniejsze lata. Plan ten jest uregulowany ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zgodnie z nią pracodawca zawiera w imieniu i na rzecz zatrudnionych pracowników umowę o prowadzenie PPK. Co do zasady jest ona zawierana z instytucją finansową wybraną przez pracodawcę.
Udział w PPK jest dobrowolny, czyli pracownicy nie mają obowiązku odkładania środków na rachunek PPK. Jeśli dany pracownik zdecyduje, że nie chce uczestniczyć w tym programie, powinien złożyć rezygnację, wówczas wypłata pracownika nie będzie pomniejszana o wpłaty na PPK. 

PPK a pracownicy

Do PPK automatycznie zapisywani są pracownicy, od których odprowadzane są składki emerytalno-rentowe, tj. pracownicy w wieku 18-55 lat. Na własny wniosek do programu mogą dołączyć również osoby w wieku 55-70 lat. PPK to rozwiązanie, które ma na celu pomóc pracownikom w dodatkowym oszczędzaniu na swoją emeryturę. Przedsiębiorca ma obowiązek dokonywać wpłat do PPK, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Wpłata pieniędzy do PPK przez pracownika oznacza, że jego pensja będzie nieco niższa niż dotąd, przy niższych wypłatach może być to odczuwalne dla pracowników.

Przeczytaj również…