Ostatnie aktualizacje SaldeoSMART – spis nowości

maj 27, 2020

Nowa funkcja w aplikacji mobilnej – wystawianie faktur przez kontrahentów oraz bardziej czytelna Tablica zadań

Opisujemy zbiorczy opis dwóch ostatnich aktualizacji. Wśród nowości szczególnie ważne są wystawianie faktur w aplikacji mobilnej oraz nowości w Zarządzaniu Biurem. Wśród tych ostatnich warto wymienić nowy widok, czyli Tablicę zdań, a także możliwość wyboru kolumn, które są wyświetlane na Liście zadań. Dodano także opcję filtrowania dokumentów z 3 ostatnich miesięcy i generowanie przelewów z MPP z uwzględnieniem kwoty zatrzymanej.

Aplikacja mobilna SaldeoSMART

Zachęcamy do aktualizacji aplikacji mobilnej do najnowszej wersji 1.6. Teraz Użytkownicy aplikacji mobilnej SaldeoSMART mogą skorzystać w niej z funkcji wystawiania faktur sprzedażowych. Wystawianie faktur działa analogicznie jak w programie. Bazy kontrahentów i towarów są pobierane automatycznie, wystarczy w odpowiednim polu wpisać początek nazwy i wybrać z listy właściwą pozycję. Na etapie wystawiania faktury możesz także dodać nowego kontrahenta lub towar.

W aplikacji mobilnej dla użytkowników Biura Rachunkowego dodano także funkcję wysyłania dokumentów z archiwum na dowolny adres mailowy.

Odczyt Dokumentów

Osoba odpowiedzialna w Buforze Dokumentów

Podczas przenoszenia dokumentów z Bufora na Listę dokumentów, w oknie jest dodatkowe pole, w którym można wskazać osobę odpowiedzialną. Lista osób możliwych do wskazania jest zgodna z uprawnieniami do wybranego typu dokumentu. Jest to pole opcjonalne.

Lista dokumentów

 • Filtrowanie dokumentów z ostatnich 3 miesięcy – opcja dostępna jest w polu „Określ miesiąc”.
 • Utworzenie wymiaru typu data umożliwia dodanie powiadomień dla konkretnych dokumentów w archiwum. Na ekranie edycji dokumentu, w polu wymiary, pod naszym wymiarem typu data jest możliwość zaznaczenia opcji „ustaw powiadomienie”. Pojawi się wtedy dodatkowe pole, w którym można wybrać z listy, ile dni przed datą z tego wymiaru ma być wysłane powiadomienie. [funkcja działa tylko z włączonym obiegiem dokumentów]

Odczyt wyciągów bankowych

 • Odczytywanie nowego wzorca wyciągu bankowego Volkswagen Bank
 • Dodanie w zbiorczych zmianach na Liście transakcji opcji edycji pola Numer transakcji

Zmiany w generowaniu elektronicznych płatności

 • Generowanie przelewu z Metodą Podzielonej Płatności z uwzględnieniem kwoty zatrzymanej. Dzięki temu dla dokumentów, które mają wypełniony wymiar predefiniowany Kwota zatrzymana, będzie można wybrać opcję split payment.
 • Nowa opcja podczas generowania przelewów – “Weryfikacja białej listy przez bank” (TAK/ NIE). Po zaznaczeniu TAK w opisie przelewu przekazywany jest numeru NIP kontrahenta w celu sprawdzenia Białej listy z poziomu systemu bankowego. Dotyczy to transakcji przy generowaniu przelewów zwykłych, NIE będących płatnościami split payment.

Zarządzanie Biurem

Tablica zadań

SaldeoSMART rozpoczęło prace nad optymalizacją widoku zadań i tak powstała Tablica zadań. Ten widok w kilku kolejnych aktualizacjach będziemy dalej rozwijać.

Zadania są pogrupowane wg etapów: nowe, w toku, do wyjaśnienia/ wstrzymane i anulowane. Karta zadania zawiera informacje o priorytecie, osobie odpowiedzialnej i jego nazwie, a także terminie, liczbie załączników czy komentarzy. Wyróżnione na czerwono są te zadania, których termin jest przekroczony. Nowy widok ma na celu ułatwienie zarządzania zadaniami i możliwość szybkiego sprawdzania stanu prac nad nimi.

Tworzenie podzadań w ramach jednego zadania

Bardzo często jedno zadanie składa się w praktyce z kilku mniejszych zadań lub etapów prac. Nowa funkcja umożliwi tworzenie właśnie takiej checklisty w ramach zadania. Podzadania można tworzyć na widoku detali zadania, klikając „Dodaj element”. Jeśli podzadanie jest wykonane, wystarczy zaznaczyć chcek, wtedy wyszarzy się i będzie przekreślone. Dzięki temu łatwo zweryfikować, ile elementów naszego zadania jest już zrealizowanych.

Powiadomienia o terminie zadania

Dzięki powiadomieniom użytkownik może ustawić sobie przypomnienie o realizacji zadania. W detalach zadania, pod terminem wykonania jest opcja „Przypomnij mi”. Z listy można wybrać ilość dni i dokładnie tyle dni przez terminem wykonania zadania Użytkownik otrzyma mailowe przypomnienie.

Możliwość wyboru wyświetlanych kolumn na Liście zadań

Użytkownicy mogą wybrać, które kolumny z domyślnej listy mają się im wyświetlać. Zawsze będą mieli także opcję przywrócenia domyślnych ustawień. Nowa zmiana daje możliwość personalizacji widoku Listy zadać i dostosowania jej do preferencji Użytkowników.

Dodatkową nowością jest zaznaczanie pozycji na Liście zadań z klawiszem Shift. Naciśnięcie Shift oraz zaznaczenie zadania 5. i 10. na liście umożliwia zaznaczenie także wszystkich zadań pomiędzy 5. i 10.

Obieg Dokumentów

Zmiana walidacji na przycisku Zapisz

Przeniesienie walidacji z przycisku Zapisz na przyciski zmiany etapu. Oznacza to, że teraz system pozwoli zapisywać zmiany na dokumencie w sytuacji, gdy nie wszystkie pola wymagane są uzupełnione.

Komunikacja z Klientem

Nowe pola na Liście Pracowników

Dodano pola Uwagi oraz Oddział, które uwzględniliśmy także w pliku importu z Excela.

Baza Kontrahentów

Na Liście Kontrahentów dodano możliwość eksportu Listy do pliku csv. Eksport uwzględnia zastosowane wcześniej filtry, czyli dotyczy dokładnie tych kontrahentów, którzy byli wyświetlanie w momencie wyboru eksportu do csv.

Integracje z programami księgowymi

 • SKP – rozwój integracji o:
 • przekazywania opisu zdarzenia z dokumentu innego niż wskazany jako domyślny dla kategorii,
 • umożliwienie wykazania w rejestrze VAT na dokumencie pełnej daty wykonania/otrzymania,
  • obsługa dokumentów korygujących i metody kasowej.
 • API – obsługa Metody Podzielonej Płatności.
 • Symfonia FK i 50C – możliwość eksportu dowolnej stawki dodatkowej.

Przeczytaj również…