Kto nie będzie musiał zapłacić składek ZUS? Kto będzie mógł skorzystać z zasiłku postojowego?

kwi 9, 2020

Tarcza Antykryzysowa która weszła w życie na początku kwietnia przysporzyła wiele zamieszania dla naszych Klientów. Pojawiło się mnóstwo sprzecznych informacji oraz spora ilość dodatkowej pracy. Biura Rachunkowe zostały obciążone koniecznością wypełniania wniosków o umorzeniu składek ZUS, a te trzeba złożyć do końca czerwca 2020. Jednak nie zapominajmy, że jest to jedynie wniosek – a więc spora część może zostać odrzucona…

Kto może skorzystać na umorzeniu składek ZUS?

Zaczynając od najczęściej pojawiającego się tematu w ostatnich dniach – czyli o wniosku z umorzenia składek ZUS. Możemy z niego skorzystać (za marzec, kwiecień i maj) w momencie kiedy:

 • firma posiada mniej niż 10 osób zgłoszonych do ZUS na dzień 29.02.2020 (w tym właściciel firmy),
 • działalność została utworzona przed 1.02.2020

Nowelizacja rozszerzyła tę możliwość również dla przedsiębiorstw zatrudniających do 49 osób. Ulga wyniesie 50 proc. składek na ubezpieczenia społeczne za każdego z nich.

Poprawki zakładają również dodatkowe możliwości (dla średnich i dużych firm) starań o kredyty do wysokości 80 proc. Maksymalna wartość kredytu – 250 mln zł. Fundusz ten ma zabezpieczyć płynność finansową firm.

Zniżka również dotyczy samo-zatrudnionych (w okresie marzec, kwiecień, maj) którzy:

 • utworzyli działalność przed 1.02.2020,
 • uzyskali limit przychodów: 15681,00 zł (w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto),
 • nie dotyczy samozatrudnionych, którzy korzystają z tzw. „Ulgi na start”

Świadczenia postojowe

Świadczenia postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło. Poniżej przesyłamy warunki jakie należy spełnić aby je otrzymać:

 • należy posiadać umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutym 2020 r,
 • suma przychodów z umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzenia z tych umów,
 • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i renatch z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • należy być zamieszkałym na terenie Polski,
 • należy nie mieć możliwości wykonywania umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalnośc

Świadczenie przysługuje w kwocie 2080 zł, chyba że:

 • suma przychodów z umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzenia z tych umów.

Jeśli nie spełnia się choćby jednego z powyższych warunków, nie ma możliwości uzyskania świadczenia. Jest to świadczenie jednorazowe.

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych– warunki i możliwości uzyskania:

 • Działalność gospodarcza rozpoczęta przed 1.02.2020 i niezawieszona. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego, i nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • Działalność gospodarcza przed 1.02.2020 ale zawieszona po 31.01.2020. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył kwoty wyliczone jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • zamieszkanie w Polsce,
 • wypłata w wysokości 2080 zł,
 • podatnicy na karcie podatkowej zwolnieni z VAT mogą ubiegać się o świadczenie w wysokości 1300,00 zł (warunek: brak innego tytułu do ub. społecznych i zamieszkanie w Polsce).

W najbliższych dniach mają być również naniesione poprawki, dotyczące przedsiębiorców prowadzących duże firmy – tzw. „Tarcza 2.0„. Będą to poprawki zaproponowane przez Ministerstwo Rozwoju. Więcej informacji na stronie rządu i ZUS.

Przeczytaj również…