Aktualizacja Optimy 2021.2.1 – deklaracje PIT-28, PIT-36, PIT-36L

lut 3, 2021

Przedstawiamy spis istotnych zmian, jakie dotyczą najnowszej aktualizacji 2021.2.1., która planowo – 4 lutego 2021, została opublikowana. Link do wszystkich zmian przesyłamy na końcu maila. Piszemy również o kolejnych planowanych zmianach.

Najnowsza odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim możliwość naliczania deklaracji rocznych PIT-28 (23), PIT-36 (28) oraz PIT-36L (17) na formularzach obowiązujących za rok 2020.

LINK DO ŚCIĄGNIĘCIA NAJNOWSZEJ WERSJI – Indywidualna strona Klientów

LINK DO WSZYSTKICH NOWOŚCI I ZMIAN W WERSJI OPTIMA 2021.2.1

W najnowszej wersji została dodana także możliwość utworzenia deklaracji cukrowej CUK – utworzenie możliwe tylko z modułem Handel Plus.

Na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, od 01.01.2021 r

Opłata cukrowa jest wyliczana w oparciu o wystawione Faktury Sprzedaży. Podmioty wprowadzające na rynek krajowy towary ujęte w Ustawie, obowiązane do opłaty, powinny rozliczać ją co miesiąc, do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Płatność wyliczoną na podstawie deklaracji cukrowej CUK należy dokonywać na rzecz Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby.

W wersji 2021.2.1 Comarch ERP Optima umożliwiono utworzenie deklaracji cukrowej CUK i wyeksportowanie jej do pliku XML.

Kolejna aktualizacja Comarch ERP Optima 2021.3 jest zaplanowana na koniec lutego 2021. Będzie dotyczyć m.in. deklaracji CIT-8. O wprowadzeniu nowej wersji będziemy jeszcze informować na łamach naszego newslettera oraz tego blogu.

Przeczytaj również…