Pełne wsparcie dla firmy w obszarze handlu i dystrybucji oraz gospodarki magazynowej

Od zamówienia do sprzedaży

XL zapewnia pełną obsługę przedsiębiorstwa zarówno od strony zakupowej jak i sprzedażowej. Kierując się normami ISO zaprojektowano pełny cykl handlowy począwczy od przesłania zapytania ofertowego, poprzez ofertę i złożenie zamówienia, kończąc na wystawieniu faktury (również zaliczkowej) lub paragonu oraz - w razie potrzeby - obsłudze posrpzedażowej. Obsługiwane są również szczególne rodzaje sprzedaży takie jak obrót złotem, obrót towarami koncesjonowanymi, tax free, opakowania kaucjonowane.
Poszczególne dokumenty mogą być łatwo przetwarzane, dzięki czemu użytkownik oszczędza czas na ponowne wprowadzanie tych samych danych.

 

Co i za ile

Zarządzanie cenami w systemie Comarch ERP XL to dużo więcej niż podstawowy cennik towarów i usług. XL wspiera kalkulację cen oraz różne rodzaje rabatów. Ustalane wcześniej ceny można swobodnie przeglądać i analizować dzięki pełnej historii obowiązujących wcześniej cenników.
Oprócz zaawansowanego zarządzania cennikiem system obsługuje również różne mechanizmy promocyjne, w tym m.in. rabat na zestaw oraz gratisy. Można z góry określić ramy czasowe promocji, jak również wskazać reguły ewentaulnego ich łączenia.

Kontrahenci

Obsługa kontrahenta w Comarch ERP XL nie kończy się na samym tylko wystawianiu i przyjmowaniu faktur. System wspiera tzw. EDI, czyli elektroniczną wymianę dokumentw z odbiorcami i dostawcami. Możliwe jest również rozliczanie płatności za transakcje.
Ponadto XL pozwala na indywidualne ustalenie i kontrolowanie limitów kredytowych dla poszczególnych kontrahentów.

 

Handel międzynarodowy

XL nie stawia granic miedzynarodowemu obrotowi gospodarczemu. Bez względu na to czy w grę wchodzą transakcje wewnątrzwspólnotowe czy obrót z krajami spoza Unii Europejskiej Comarch ERP XL umożliwi użytkownikowi wystawienie odpowiednich faktur wewnętrznych oraz faktur importowych, a także dokumentów SAD i deklaracji Intrastat. Dużym ułatwieniem jest również pomoc w wyliczeniu należych opłat z tytułu cła, akcyzy i VAT, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów poniesionych np. z tytułu ubezpieczenia czy pakowania.

 

Logistyka magazynowa

Ewidencja ruchów magazynowych to absolutna podstawa w zarządzaniu magazynem pozwalająca utrzymać pod tałą kontrolą poziom zapasów. Z tej oczywistości zdają sobie wszyscy projektanci systemów ERP. Wyróźnikiem Comarch ERP XL jest szerokie wsparcie, które oferuje użytkownikowi. Przejawia się ono w takich udogodnieniach jak opis struktury magazynu, pomoc w optymalnym rozmieszczeniu towarów w magazynie czy trójwymiarowa wirtualizacja umożliwiająca wirtualne poruszanie się po magazynie.XL pomocny jest również w samym zaopatrzeniu magazynu. Pomocne są tutaj m.in. takie narzedzia jak automatyczne generowanie planu zapotrzebowania, optymalizacja źródeł dostaw uwzględniająca termin realizacji zlecenia oraz szerokie wsparice dla transportu.

 

Sieć sklepów

Comarch ERP XL jest wprost idealnym systemem do obsługi wielosklepowej sieci sprzedaży. Centrala sieci może globalnie zarządzać polityką cenową, zatowarowaniem sklepów, a także przeglądać i analizować wszystkie dokumenty wystawiane przez placówki.
Z kolei dla sklepów XL będzie narzędziem do sprawnego zarządzania placówką od strony backoffice i frontoffice. Sklepy mogą mieć wgląd do informacji o dostępności towaru w innych sklepach sieci oraz przesuwać towar pomiędzy placówkami bez zaangażowania centrali.

 

Inne przydatne funkcje

  • fakturowanie towaru, który przyjęty był do magazynu we wcześniejszym terminie bez ustalania wartości;
  • ustalanie zamienników towarów oraz tworzenie zestawów;
  • wielowariantowe oferty sprzedaży;
  • obsługa składu celnego;
  • sprzedaż towaru w trakcie inwentaryzacji;
  • obsługa programów lojalnościowych;
  • obsługa dowolnej liczby magazynów wewnętrznych i oddziałowych.

Strona w fazie rozbudowy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Aidem Art || ul. Ogrodowa 15/1 || 61-821 Poznań