Więcej niż amortyzacja

Środki Trwałe w Comarch ERP XL są rozwiązaniem dla każdej firmy, która po systemie informatycznym spodziewa się czegoś więcej niż zwykłej ewidencji trwałych składników majątku oraz możliwości naliczenia odpisów amortyzacyjnych.

Ewidencja środków majątkowych prowadzona w systemie XL to nie tylko rejestrowanie wszelkich możliwych zdarzeń z nimi związany. Użytkownik doceni szczególnie czytelny sposób przedstawiania całego majątku przedsiębiorstwa pogrupowanego w strukturze drzewa.

Dodatkowo w kartotece środka trwałego można określić takie parametry jak miejsce przechowywania, osobę odpowiedzialną czy metody oraz stawki umorzenia i amortyzacji.

Księga inwentarzowa

Zaawansowane funkcje

Moduł Środki Trwałe umożliwia również wykonanie bardziej zaawansowanych operacji, w tym m.in.

  • dwutorowej amortyzacji na potrzeby ustawy o rachunkowości oraz podatkowe,
  • możliwość wstrzymania amortyzacji środków trwałych oddanych do serwisowania aż do czasu ich ponownego przesunięcia do użytkowania,
  • dynamiczne raporty wraz z analizami w oparciu o dużą liczbę parametrów.

Karta środka trwałego

Strona w fazie rozbudowy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Aidem Art || ul. Ogrodowa 15/1 || 61-821 Poznań