Nowoczesny system w służbie technologii

Rozbudowany moduł produkcyjny w Comarch ERP XL pozwala na obsłużenie nawet bardzo złożonych procesów produkcyjnych. Wdrożenie XL niechybnie przełoży się na korzyści takie jak eliminacja wąskich gardeł w procesie produkcji, optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów oraz ustalenie rzeczywistych koszów produkcji.

Planowanie produkcji na karcie zasobu

Planowanie i przeprowadzenie produkcji

W Comarch ERP XL dla przeprowadzenia produkcji kluczowe jest zdefiniowanie technologii, w ramach której określa się parametry takie jak potrzebni pracownicy, maszyny i urządzenia, surowce lub półprodukty - przy czym każdy z tych zasobów może mieć określone zamienniki. Można w ten sposób zdefiniować wiele różnych wersji technologii, a w razie potrzeby nawet je ze sobą łączyć.
Po zdefiniowaniu technologii można przejść do zaplanowania harmonogramu produkcji. Dużym ułatwieniem dostępnym w module produkcyjnym XL jest możliwość zautomatyzowania tego procesu w oparciu o terminy na wykonanie operacji produktowych, kalendarze zasobów itp.

Nie tylko produkcja

Moduł produkcyjny XL wspomaga proces produkcyjny nie tylko bezpośrednio. Zgodnie z holistyczną filozofią działania tego systemu wspierane są również obszary okołoprodukcyjne, które mają znaczący wpływ na produkcję, jak np. dostępność zasobów potrzebnych w procesie produkcyjnym. Przydatną funkcją jest też tworzenie rezerwacji na potrzebne surowce lub ich zamienniki.

Lista wszystkich technologii

Kontrola i analiza

Aby zwiększyć efektywność produkcji niezbędne jest jej dokładne kontrolowanie i końcowa analiza. XL dostarcza narzędzi, które umożliwią nadzór w czasie rzeczywistym oraz pozwolą na bieżące raportowanie i np. oszacowanie kosztu wyprodukowania towaru jeszcze przed jego wyprodukowaniem. Z kolei po zakończeniu produkcji możliwe jest jej rozliczenie i dokładne określenie kosztu realizacji.

Strona w fazie rozbudowy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Aidem Art || ul. Ogrodowa 15/1 || 61-821 Poznań