Finanse i księgowość

Moduł Księgowość w systemie Comarch ERP XL zapewnia możliwość prawidłowego prowadzenia rachunkowości przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującą Ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Program na bieżąco jest dostosowywany do wszelkich zmian legislacyjnych.

Plan kont

Ergonomia w pracy księgowych

Na polu księgowości i finansów XL dostarcza szereg rozwiązań zwiększających ergonomię pracy księgowych oraz poprawiających czytelność danych zgromadzonych w systemie. Atuty modułu księgowego XL to m.in.

 • sporządzanie obligatoryjnych sprawozdań finansowych,
 • elastyczny kreator planu kont,
 • możliwość księgowania przez bufor,
 • zaawansowane możliwości konfiguracji schematów księgowych, które rozpoznają cechy dokumentów i automatycznie dekretują na odpowiednich kontach,
 • automatyczne księgowania okresowe,
 • ostrzeżenia przed nieprawidłową dekretacją – użytkownik zostanie powiadomiony, gdy zbiorczy dekret nie bilansuje się,
 • kontrola kręgów kosztów,
 • automatyczne tworzenie rejestru VAT na podstawie dokumentów handlowych wprowadzonych wcześniej do systemu,
 • obsługa dowolnej liczby form płatności, które można przypisywać do różnych kas i rejestrów bankowych,
 • automatyczne pobieranie kursów NBP i obsługa magazynu walut,
 • kojarzenie płatności z dokumentami,
 • kompensaty jedno- i wielostronne,
 • obsługa leasingu.

Lista zapisów księgowych

Strona w fazie rozbudowy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Aidem Art || ul. Ogrodowa 15/1 || 61-821 Poznań