Kompletacja i dekompletacja

Moduł kompletacji w Comarch ERP XL przeznaczony jest do zautomatyzowanego pobierania i wydawania towarów w celu przeprowadzenia kompletacji (utworzenie z kilku produktów jednego) oraz dekompletacji (odwrotna procedura prowadząca do rozłożenia produktu na części składowe).

 Edycja karty towaru w celu przygotowania receptury kompletacji

Jak to działa

Praca rozpoczyna się od skonfigurowania receptury, która określa jakie składniki są potrzebne do utworzenia określonego produktu. Ilość receptur, które może zdefiniować użytkownik jest w systemie nieograniczona. Następnie po wskazaniu wybranej receptury tworzone jest zlecenie, którego realizacja sprawi, że odpowiednie towary zostaną pobrane i przyjęte na magazynu oraz zostaną wygenerowane odpowiednie dokumenty PW i RW. Na koniec następuje rozliczenie.

Lista receptru wg produktów i usług

Wyróżniki XL

Kompletacja w Comarch ERP XL odznacza się m.in. takimi cechami jak:

  • obsługa zwrotu surowców;
  • uwzględnianie odpadów oraz produktów ubocznych;
  • zautomatyzowane wyliczenie kosztów.

Strona w fazie rozbudowy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Aidem Art || ul. Ogrodowa 15/1 || 61-821 Poznań