Doskonałym narzędziem dla mobilnego menadżera czy też szefa firmy w ciągłych rozjazdach jest moduł Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Jest to narzędzie dające stały wgląd w sytuację firmy: wszelkie dane finansowe, handlowe, kadrowe. Dostęp do tych danych możliwy jest z każdego miejsca, w którym można połączyć się z internetem i realizowany jest przez przeglądarkę internetową.

Po zalogowaniu się właściciel lub menadżer może m.in. przeanalizować zasoby magazynowe czy przychody i koszty (z podziałem na kontrahentów, towary) oraz przedstawione w formie wykresów raporty o strukturze należności i zobowiązań.

Zarządzanie zdalne

Moduł ERP Optima Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa, z każdego miejsca na świecie, ma dostęp do danych finansowych, kadrowych, handlowych i wielu innych o swojej firmie, poprzez przeglądarkę internetową.

Właściciel lub dyrektor firmy, po zalogowaniu się do Pulpitu Menadżera, ma dostęp m.in. do:

 • analiz zasobów magazynowych,
 • analiz przychodów i kosztów wg kontrahentów i towarów,
 • analizy ABC, XYZ itp.

Analiza ABC sprzedawanych towarów

 • raportów płatności,
 • raportu dłużników i wierzycieli,
 • struktury wiekowej należności i zobowiązań,

Struktura wiekowa należności

 • raportów kadrowo/płacowych,
 • raportów dotyczących rejestrów VAT,
 • raportów księgowych np. zapisów księgowych, zestawień księgowych, zapisów KPiR, bilansu aktualnego, zapisów w ewidencji ryczałtowej.

Pulpit menadżera

 • danych słownikowych, takich jak kartoteki kontrahentów czy pracowników,
 • statystyk dotyczących ilości wprowadzonych dokumentów,
 • funkcji definiowania dostępu do analiz i uprawnień dla każdego użytkownika modułu (tylko administrator),
 • opcji eksportu wybranych danych do arkusza kalkulacyjnego.

Wykorzystując Pulpit Menadżera zyskujesz możliwość:

 • dostępu do danych firmy 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie dzięki możliwości przeglądania ich poprzez Internet,
 • możliwość przeglądania raportów niezbędnych do właściwego zarządzania firmą.

 

Strona w fazie rozbudowy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Aidem Art || ul. Ogrodowa 15/1 || 61-821 Poznań