Dla podatników zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości stworzono moduł Comarch ERP Optima Księga Handlowa. Dzięki możliwości pobrania danych z innych modułów Księga Handlowa pozwala na zautomatyzowanie wykonywanych okresowo czynności takich jak generowanie zestawienia obrotów i sald w zadanym okresie, księgowanie dokumentów i deklaracji, obliczanie zaliczek na podatki dochodowe oraz przesyłanie wszelkich deklaracji drogą elektroniczną, a nawet odbiór Urzędowego poświadczenia Odbioru e-deklaracji.

Na podstawie danych wprowadzanych do modułu oraz pobieranych z innych modułów możliwe jest tworzenie zestawień księgowych (rachunek zysków i strat, bilans firmy, przepływy środków pieniężnych). Prowadzenie bieżącej księgowości oraz analizę przychodów i wydatków znacząco ułatwia również możliwość utworzenia wielopoziomowego planu kont oraz grupowanie kont.

Z kolei przedsiębiorcy, którzy muszą korzystać również z kont walutowych powinni zaopatrzyć się w moduł Comarch ERP Optima Księga Handlowa Plus.

Obydwa te moduły zgodne są z normami ustanowionymi w Ustawie o rachunkowości, jak również są na bieżąco dostosowane do wchodzących w życie przepisów prawa podatkowego.

Pełna księgowość

Comarch ERP Optima Księga Handlowa umożliwia firmie prowadzenie pełnej księgowości w firmie zgodnie i w oparciu o Ustawę o rachunkowości.

Plan kont

Moduł Księga Handlowa pozwala na:

 • stworzenie wielopoziomowego planu kont,
 • wykorzystanie funkcji grup kont,
 • księgowanie do jednego lub wielu dzienników cząstkowych,
 • generowanie zestawienia obrotów i sald za dowolny okres,
 • wykorzystanie schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
 • predekretację dokumentów,
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE i wysyłanie deklaracji do systemu e-deklaracji,
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 a także obliczanie i wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji rocznych,
 • inicjalizację bilansu otwarcia na podstawie sald kont roku poprzedniego,
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 • księgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
 • parowania ze sobą dekretów na kontach rozrachunkowych,
 • tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.
 • pozwala na bieżącą analizę planu przychodów i wydatków tj. pozwala porównywać plan przychodów i wydatków z faktycznie uzyskanymi przychodami i poniesionymi wydatkami, które zostały zaksięgowane na kontach przy wykorzystaniu funkcji kontroli budżetu.
 • Funkcja ta może być wykorzystywana przez jednostki budżetowe jak również inne podmioty gospodarcze, które chcą kontrolować swoje wydatki czy przychody z założonym planem.

Grupy kont

Księga Handlowa pozwala na automatyczną generację i przesyłanie Deklaracji VAT do odpowiedniego urzędu drogą elektroniczną. Wszystkie dane potrzebne do jej wypełnienia pobierane są z bazy danych programu, dzięki czemu użytkownik unika pomyłek. Co więcej Comarch ERP Optima daje możliwość odebrania Urzędowego poświadczenia Odbioru, gwarancji dotarcia e-deklaracji do urzędu.

Lista elementów schematu księgowego

Moduł Księga Handlowa Plus umożliwia:

 • zakładanie kont walutowych,
 • opcję księgowania schematami księgowymi na konta walutowe,
 • przeglądanie dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej,
 • generowanie przeszacowania walut.

Lista dokumentów przeszacowania walut

Dzięki wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima moduł Księga Handlowa zyskujesz:

 • bezpieczeństwo w przypadku zmieniających się przepisów,
 • oszczędność czasu, dzięki zastosowaniu schematów księgowych i księgowań okresowych,
 • możliwość sporządzania wymaganych deklaracji podatkowych,
 • możliwość wysyłania e-deklaracji,
 • możliwość sprawdzenia przyszłego księgowania dokumentu przed jego zaksięgowaniem dzięki predekretacji dokumentów.
 • możliwość planowania księgowanych kwot na poszczególnych kontach (budżetowanie).

Strona w fazie rozbudowy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Aidem Art || ul. Ogrodowa 15/1 || 61-821 Poznań