Do wystawiania faktur i innych dokumentów handlowych stworzono moduł Faktury. Moduł pozwala na uwzględnienie rabatów, elastyczną numerację dokumentów, obsługę kodów kreskowych.

Umożliwia on łatwe i szybkie wystawienie:

 • faktur sprzedaży,
 • faktur zakupu,
 • faktur korygujących,
 • faktur zaliczkowych,
 • faktur pro forma,
 • paragonów.

Wystawione dokumenty mogą być następnie grupowane w definiowanych przez użytkownika kategorie.

 

Faktury - program do faktur

Comarch ERP Optima Faktury to narzędzie, dzięki któremu w prosty i intuicyjny sposób możliwe jest wystawienie:

 • Faktury Sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych),
 • Faktury Zakupu,
 • Faktury Pro Forma i zaliczkowej,
 • Paragonu,
 • Faktury RR,
 • Faktur Wewnętrznych Sprzedaży i Zakupu,
 • Faktur Korygujących.

Dokumenty można przygotować zarówno w złotówkach, jak i w walucie obcej. Prowadząc transakcje zagraniczne, dzięki Modułowi Faktury masz gwarancję łatwej ewidencji dokumentów w walucie obcej, zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza nią.

Moduł Faktury współpracuje z pozostałymi modułami Comarch ERP Optima. Dzięki pełnej integracji pomiędzy nimi przepływ danych w programie jest niczym nie ograniczony, co usprawnia obsługę rozliczeń handlowych oraz procesy księgowe.

Formularz Faktury Sprzedaży

Comarch ERP Optima Faktury to także:

 • Okno sprzedaży dedykowanej
 • Łatwe zakupy / sprzedaż
 • Internetowa wymiana dokumentów - ECOD

Okno Sprzedaży Dedykowanej
Moduł Faktury został wyposażony w Okno Sprzedaży Dedykowanej. Narzędzie umożliwia prezentację informacji związanych z konkretnym kontrahentem, takich jak:

zestawienia rabatów z możliwością wydruku indywidualnego cennika,
historia kontrahenta (wszelkie dokumenty związane z kontrahentem),
historia płatności kontrahenta wraz z prognozą płatności przyszłych,
przyznany limit kredytu kupieckiego, wartości przeterminowanych płatności, zadłużenia i pobranych zaliczek,
analiza sprzedaży za ostatnie trzy miesiące, w porównaniu z analogicznymi miesiącami w roku poprzednim,
lista wystawionych Faktur Sprzedaży oraz Faktur Proforma z możliwością podglądu wystawiania nowych dokumentów,
informacje z modułów powiązanych (Serwis, CRM) –lista zleceń (Serwis) oraz lista zadań i kontaktów dotyczących kontrahenta z możliwością rejestracji nowych (wprowadzonych w module CRM).

Sprzedaż dedykowana

Łatwa sprzedaż, Łatwe zakupy
Funkcje pozwalają ograniczyć czas związany z wystawianiem dokumentów do trzech kroków:

 1. Zaznaczenie zasobów i określenie ich ilości
 2. Wybór rodzaju tworzonego dokumentu (sprzedaż: Faktura Sprzedaży, Paragon, Faktura Proforma, zakup: Faktura Zakupu)
 3. Wybór kontrahenta na dokumencie.

Łatwa sprzedaż

Przesyłaj dokumenty przez Internet
Program Comarch ERP Optima może współpracować z systemem ECOD, dzięki czemu możliwa jest elektroniczna wymiana dokumentów z partnerami handlowymii. Eksport faktur oraz import zamówień realizowany jest w standardzie EDI (Electronic Data Interchange). Dowiedz się więcej o fakturach przesyłanych drogą elektroniczną w Comarch ERP Optima >>

Wybór Comarch ERP Optima Faktury to:

 • przyspieszenie pracy poprzez wykonywanie operacji seryjnych (zbiorcze zatwierdzanie i usuwanie, kopiowanie, drukowanie dokumentów),
 • szybki dostęp do informacji o bieżących cenach oferowanych usług,
 • możliwość szczegółowego opisywania usług cechami (atrybutami),
 • prowadzenie transakcji walutowych,
 • definiowanie warunków handlowych (cen, limitów kredytowych, rabatów) indywidualnie dla każdego kontrahenta,
 • dostosowywanie wyglądu list dokumentów, tj. m.in. układ kolumn, sortowanie, filtrowanie,
 • personalizacja interfejsu, udostępnianie lub blokowanie widoku poszczególnych funkcji operatorom,
 • możliwość modyfikacji i tworzenia własnych wydruków, np. z własnym logo firmy.

 

Strona w fazie rozbudowy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Aidem Art || ul. Ogrodowa 15/1 || 61-821 Poznań