Szczególnie dla zarządzających nieco większymi przedsiębiorstwami przydatny okazać się może moduł Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence. Stworzony on został, aby informacje agregowane w systemie Comarch można było przedstawić w sposób dostępny i umożliwiający łatwą analizę. Wszelkie informacje niezbędne do zarządzania i monitorowania przedsiębiorstwa mogą zostać ujęte w przystępnej i efektywnej formie. Przedstawiona w wykresach słupkowych, kołowych czy stożkowych liniowych informacja jest podstawowym orężem w walce o przewagę konkurencyjną.

Obsługa modułu jest – przy informacjach które przetwarza – wręcz bajecznie prosta i sprowadza się do w znacznej mierze do zastosowania metody „przeciągnij i upuść”. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby odpowiednie analizy i raporty tworzyły się automatycznie w określonym czasie.

Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence


Dzięki coraz większej ilości danych pochodzących z działalności firmy, dostarczających bardziej szczegółowych wiadomości o poszczególnych konsumentach, wprowadzania nowych kanałów sprzedaży czy rozszerzaniu asortymentu, firmy mają prawdziwe góry informacji do przekopania, jeśli chcą odkryć, co tak naprawdę zwiększa sprzedaż. Dla firm o małej lub średniej wielkości używanie arkuszy Excela do informowania o strategicznych decyzjach biznesowych nie jest już wystarczające.


Rozwiązaniem dla tej sytuacji jest Comarch ERP Optima Analizy Business Intelligence - intuicyjne narzędzie służące do budowania raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima.
Moduł Comarch ERP Optima Analizy BI powstał z myślą o właścicielach i osobach zarządzających małymi i średnimi firmami. Dostarcza on informacji niezbędnej do monitorowania i zarządzania przedsiębiorstwem. Dzięki umożliwieniu analizowania i porównywania danych w Comarch ERP Optima Analizy BI nie trzeba czekać na powstające często długo raporty i można działać znacznie efektywniej.

Analiza dłużników i wierzycieli firmy pozwala kontrolować wszelkie zobowiązania i należności

W Comarch ERP Optima Analizy BI zawarte jest 10-letnie doświadczenie Comarch w budowaniu rozwiązań typu business intelligence dla systemów ERP, Comarch CDN XL oraz Comarch ALTUM, a także rozwiązań tworzonych dla dużych przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji tj. BP, PKN Duda, Stock, Cersanit, Enion czy Atlanic

Moduł Analizy zawiera kilkadziesiąt gotowych analiz podzielonych na kilka obszarów tematycznych, co ułatwia umożliwia odszukanie potrzebnej analizy.

 

Każda firma powinna dążyć do zwiększenia przewagi konkurencyjnej. Analiza prowadzonego biznesu możliwa dzięki modułowi Comarch ERP Optima Analizy BI pozwala skuteczniej zarządzać firmą, poprzez dostarczenie kompletnej i wiarygodnej informacji o każdej z części biznesu.

Analizy i raporty mogą być prezentowane za pomocą różnego typu wykresów

Każda firma powinna dążyć do zwiększenia przewagi konkurencyjnej. Analiza prowadzonego biznesu możliwa dzięki modułowi Comarch ERP Optima Analizy BI pozwala skuteczniej zarządzać firmą, poprzez dostarczenie kompletnej i wiarygodnej informacji o każdej z części biznesu.

Dzięki ponad 100 gotowym raportom, jakie dostępne są w Comarch ERP Optima Analizy Bi, można szybko uzyskać informacje i analizy o poniesionych kosztach, wysokości sprzedaży czy skuteczności uruchomienia nowych kanałów dystrybucji. Co więcej można samodzielnie szybko zmienić raport, np. porównanie sprzedaży rok do roku z miesięcznej na kwartalną lub roczną.

Moduł pozwala na prezentowanie raportów lub analiz w postaci tabel lub wykresów, których typy (słupkowe, liniowe, kołowe, stożkowe) można dowolnie kształtować.

Analizy BI dają możliwość wysyłania subskrypcj z akualnymi raportamii do wybranych pracowników

Korzyści wynikające z posiadania modułu Comarch ERP Optima Analizy BI:

  • Lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa - firmy korzystające z modułu otrzymują rzetelną, szybką i aktualną informację o wielu aspektach swojej działalności.
  • Usprawnienie procesu podejmowania decyzji - podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze dzięki czytelnym i przekrojowym danym na temat funkcjonowania firmy, w postaci analiz i raportów, które pozwalają właścicielom i zarządzającym firm na rozstrzyganie czy i jakie działania mają zostać podjęte do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.
  • Obniżenie kosztów pozyskiwania analiz – Comarch ERP Optima Analizy BI szybko odpowiada na postawione pytania, a zbudowanie nawet najbardziej skomplikowanych sprawozdań oraz zestawień sprowadza się do użycia prostej metody drag & drop.
  • Oszczędność czasu - dzięki zastosowaniu subskrypcji, stale wykonywane raporty będą zawsze dostarczane na czas. Moduł samoczynnie wyśle raport ze wszystkimi niezbędnymi informacjami pozwalającymi na zdiagnozowanie bieżącej sytuacji w firmie i podjęcie odpowiednich działań.
  • Weryfikacja realizacji planów firmy - wykorzystując moduł Comarch ERP Optima Analizy BI w prosty sposób, na jednym sprawozdaniu, można odczytać stopień zrealizowanego planu i prześledzić trendy, dla każdego z kluczowych wskaźników efektywności.

 

 

Strona w fazie rozbudowy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Aidem Art || ul. Ogrodowa 15/1 || 61-821 Poznań