Comarch ERP Optima jest programem przeznaczonym do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Jego wielomodułowość pozwala na elastyczny dobór funkcji potrzebnych do zarządzania poszczególnymi obszarami działalności firmy. Zakupione moduły są zdolne do wzajemnej interakcji, dlatego możliwe jest np. wprowadzanie danych do jednego modułu i korzystanie z nich w innym.

 

Optima w handlu i usługach

Dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w tych dziedzinach nieodzowne są udognienia związane z rejestracją przebiegu procesów sprzedażowych i logistycznych, stała kontrola magazynu oraz sprawna obsługa klienta.

Comarch ERP Optima:

 • automatyzuje powtarzalne czynności,
 • przyspiesza obsługę klienta, 
 • usprawnia proces sprzedaży,
 • dostarcza czytelnych informacji,
 • umożliwia korzystanie ze zróżnicowanej polityki rabatowej,
 • obsługuje towary złożone. 

 Optima w handlu

 

Optima w księgowości

Składanie deklaracji podatkowych, rozliczanie płatności czy obliczanie wypłat pracowników - to podstawowe czynności obecne w każdej firmie. Wykonywanie ich może zostać znacząco ułatwione dzięki oferowanej przez Comarch ERP Optima daleko idącej automatyzacji oraz pewności, że program jest zawsze zgodny z najnowszymi przepisami prawnymi.

Comarch ERP Optima zapewnia:

 • zmniejszenie kosztów związanych z obsługą księgowości w firmie,
 • dostosowanie systemu do bieżących zmian prawnych,
 • redukcję błędów powstających w poleceniach księgowania,
 • daleko posuniętą automatyzację księgowania,
 • naliczanie różnego rodzaju wypłat,
 • aktualizację wskaźników płacowych,
 • dwustronną współpracę z systemami bankowości elektronicznej.

 Optima w księgowości

 

Optima w zarządzaniu

Trafne decyzje biznesowe można podejmować tylko w oparciu o prawidłowe dane. Daleko posunięta integracja modułów składowych Comarch ERP Optima pozwala na kompleksowe zgromadzenie danych z wszelkich istotnych obszarów działalności firmy, odpowiednie zaś narzędzia wyświetlą te informacje w przystępnej formie. Menadżer dysponujący czytelnie przedstawioną informacją może ją łatwo przeanalizować, a przez to szybciej podejmować istotne decyzje.

Comarch ERP Optima to:

 • wygodne i szybkie pobieranie danych z systemu,
 • błyskawiczne wyszukiwanie utworzonych dokumentów,
 • tworzenie powiązań pomiędzy dokumentami,
 • możliwość dostosowania oferty do potrzeb kontrahentów po przeprowadzeniu analizy preferencji.

Optima w zarządzaniu

Strona w fazie rozbudowy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Aidem Art || ul. Ogrodowa 15/1 || 61-821 Poznań