Comarch ERP Optima 2016.5

Aktualizacja Comarch ERP Optima zawiera długo oczekiwane zmiany, jak łączenie kartotek kontrahentów, w pełni zaimplementowany plik JPK czy ułatwienia w wymianie danych pomiędzy różnymi aplikacjami. Zapraszamy do kontaktu celem weryfikacji, czy Optima 2016.5 jest dla Ciebie odpowiednim programem.

171 - to liczba nowości i ulepszeń, które wprowadziliśmy w nowej wersji. Dzięki nim praca z programem staje się jeszcze szybsza i łatwiejsza. Dostosowujemy także program do bieżących zmian w przepisach.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

 • Udostępniono możliwość eksportu wymaganych danych do Jednolitego Pliku Kontrolnego.
 • Wprowadzono możliwość naliczenia deklaracji rocznych na formularzach obowiązujących za rok 2016: PIT-28(19), PIT-36(23), PIT-36L(12), PIT-37(23), CIT-8(24).
 • Dodano możliwość wysyłki deklaracji CIT-8(24) do systemu e Deklaracje.
 • Wprowadzono możliwość przesłania deklaracji Intrastat za pomocą platformy PUESC.
 • Dostosowano wzór Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 • Dodano nowy rodzaj odsetek Odsetki od zaległości w transakcjach handlowych dla podmiotów będących przedsiębiorcami, w wysokości 9,5% obowiązujące od 01.01.2016.
 • Wprowadzono ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki podatku naliczonej jedynie od elementów, od których były naliczane składki na ubezpieczenie zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. akt III UZP 18/15).

Nowości Comarch ERP Optima 2016.5.1, które zasługują na szczególną uwagę:

 • Umożliwiono łączenie kart kontrahentów.
 • Dla kursów NBP umożliwiono automatyczne pobieranie notowań kursów walut.
 • Wprowadzono kanały wirtualne w wersji stacjonarnej umożliwiające, w przypadku pracy na serwerze zdalnym, wykonywanie wielu operacji bezpośrednio na komputerze lokalnym, takich jak podpisywanie deklaracji, eksportowanie danych czy wczytywanie danych.
 • Na dokumentach związanych ze sprzedażą towarów umożliwiono podgląd ostatnich pięciu cen sprzedaży dla kontrahenta wybranego na dokumencie.
 • Umożliwiono wystawienie korekty podatku VAT do Wydania Zewnętrznego.
 • Na dokumentach handlowo – magazynowych dodano możliwość eksportu pozycji do pliku w formacie tekstowym lub zgodnym z Excel (.csv).
 • Umożliwiono współpracę z terminalami płatniczymi.
 • Dodano możliwość wyświetlania dodatkowych informacji o kontrahencie podczas procesu wystawiania i podglądu dokumentów.
 • Udostępniono funkcjonalność usług złożonych, polegająca na automatycznym generowaniu dokumentów rozchodowych (RW) dla składników usługi złożonej.
 • Umożliwiono ręczne powiązanie Zlecenia Serwisowego z innymi dokumentami w programie.
 • Rozbudowano funkcjonalność faktur cyklicznych o możliwość tworzenia wzorców w walutach obcych.
 • Wprowadzono mechanizm korekty załącznika VAT-ZD.
 • Umożliwiono usuwanie rozrachunków podczas usuwania zapisów księgowych.
 • Dodano możliwość przenoszenia poleceń księgowania pomiędzy dziennikami.
 • Rozbudowano schematy księgowe o możliwość wskazania konta księgowego na formularzu magazynu.
 • Dodano możliwość modyfikowania zapisów k/b w zamkniętych raportach.
 • Wprowadzono blokadę dodawania zapisu k/b powodującego ujemne saldo rachunku.
 • Umożliwiono import zapisów k/b do otwartych raportów za pomocą pracy rozproszonej.
 • Udostępniono kolejne operacje seryjne w module Kasa/Bank.
 • Wprowadzono funkcjonalność częściowej likwidacji środka trwałego.
 • Rozbudowano operacje seryjne w module Biuro Rachunkowe o możliwość ustawienia składki wypadkowej, wstawienia świąt w kalendarzu oraz naliczenia i wydruku deklaracji PIT-11 wraz z wydrukiem UPO.
 • Uelastyczniono liczenie dopłat do nadgodzin przez wprowadzenie dodatkowych parametrów w poszczególnych kalendarzach w konfiguracji firmy.
 • Dodano w konfiguracji programu współczynnik ekwiwalentu i umożliwiono wykorzystanie go przy wyliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.
 • Umożliwiono seryjne wstawienie świąt dla zaznaczonych kalendarzy.
 • Wprowadzono następujące funkcje poszerzające integracje z ERP 4.0:
 • Rozszerzono współpracę z Comarch ERP Mobile Sprzedaż o możliwość wskazywania na dokumentach wystawianych na urządzeniach mobilnych innego odbiorcy oraz innego płatnika.
 • W Analizach BI udostępniono nowe raporty: sprzedaż uwzględniająca korekty i WZKK oraz zaleganie na dzień, a także rozbudowano raporty Serwisu i CRM. Wzbogacono również funkcjonalność subskrypcji o możliwość dodawania w wiadomościach opisów raportów, warunków i parametrów.

Strona w fazie rozbudowy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Aidem Art || ul. Ogrodowa 15/1 || 61-821 Poznań